Obowiązki płatnika VAT w Estonii

Streszczenie artykułu

Zarejestrowany do podatku VAT w Estonii? Nie ważne czy kupiłeś gotową spółkę z VAT lub zarejestrowałeś się do VAT.
Teraz masz szereg obowiązków do spełnienia. Przeczytaj jakie.

Obowiązki płatnika VAT

  • doliczanie stawki VAT do sprzedaży netto towarów lub usług
  • sporządzanie i wystawianie faktur zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 37  –  Value Added Tax Act;
  • gromadzić dowody zakupu i sprzedaży VAT
  • obliczyć należność VAT i wpłacić do urzędu skarbowego

 

Terminy, okresy VAT

Deklarację VAT składamy do 20-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.  Okresem VAT-owskim jest miesiąc kalendarzowy. Po rejestracji do VAT urząd skarbowy przez pierwsze 6 miesięcy będzie przypominał podatnikowi o terminach złożenia deklaracji VAT.

Właściwy formularz deklaracji VAT to:  KMD , który musi być złożony razem z załącznikiem KMD INF.  W przypadku ,kiedy termin złożenia VAT wypada w dzień wolny od pracy , należy to zrobić najbliższego dnia roboczego po tym dniu wolnym.

Deklarację wysyłamy elektronicznie poprzez portal e-Tax/e-Customs , ale zanim to zrobimy – konieczne jest zawarcie elektronicznej umowy (trwa to 5 minut ) z użyciem digital signature – podpisu elektroniczengo za pomocą karty e-Residence.

Gdzie sprawdzić kontrahenta?

Istnieją 2 możliwości wykazania należytej starannośći i sprawdzenia numeru VAT:

  • w lokalnej bazie rządowej tutaj  ( możemy tam sprawdzić nie tylko numer VAT, ale także Registry code – numer podatkowy – numer spółki, a także Personal Identification Code – numer z karty e-Residence)
  • w bazie VIES tutaj.

Stawki VAT i podobne

Stawka VAT to 20% obowiązująca od 1 lipca 2009 roku .

Kiedy zarejestrować się do VAT

Obowiązek rejestracji do VAT nastepuje wtedy, kiedy nastąpi przekroczenie obrotu w wysokości 40,000 EUR w danym roku podatkowym.

Należy zrobić to w ciągu 3 dni po osiągnięciu tego limitu.

W innym przypadku rejestracja VAT w Estonii jest dobrowolna.  Podatnik ma prawo się zarejestrować, ale nie musi z tego uprawnienia skorzystać.

 

W przypadku rejestracji dobrowolnej,  władze skarbowe mogą poprosić podatnika o dołączenie dokumentów, które uwiarygodnią istnienie potencjalnego obowiązku podatkowego VAT w Estonii – zapytają o kontrahentów klienta, magazyny i związki z Estonią.  Przykładowe dokumenty to: umowy przedwstępne, umowy z kontrahentami, faktury pro-forma,  biznesplan, korespondencja handlowa, listy intencyjne itp.

Spółki zagraniczne w estońskim VAT

Istnieje również możliwość zarejestrowania spółki zagranicznej do estońśkiego VAT-u, a dzieje się to w kilku przypadkach , w szczeólności:

  • Kiedy podmiot z innego kraju UE sprzedaje towary lub usługi na terytorium Estonii ( konieczność rejestracji do VAT ) – mimo niepowstania jeszcze zakładu podatkowego – niezarejestrowania oddziału
  • Kiedy podmiot z innego krajue UE dokonuje sprzedaży wysyłkowej do Estonii – po przekroczeniu limitu 35 000 EUR

 

Służymy pomocą w rejestracji VAT w Estonii spółek z różnych krajów, m.in  spółki brytyjskie, angielskie, niemieckie, bułgarskie, czeskie, polskie – takie spółki mieliśmy przyjemność rejestrować do VAT-u w Estonii.

 

Kiedy kupić gotową spółkę z VAT?

Czas oczekiwania na rejestrację VAT może byc długi,  a klienci często mają problem z udokumentowaniem poencjalnej aktywności na terytorium Estonii  . Dla klientów niecierpliwych, którzy chcą zacząć sprzedaż od razu – proponujemy zakup gotowych spółek z VAT w Estonii – więcej tutaj.

Kancelaria podatkowa w Estonii

Polska kancelaria podatkowo-prawna w Estonii.  Jeżeli potrzebujesz opinii prawnej, porady podatkowej lub chcesz zarejestrowac już spółkę i korzystać z przywilejów podatkowych Estonii,  skontaktuj się z nami.