Kwestie podatkowe – Estonia

Aspekty prawa podatkowego Estonii

Czy wiesz, że spółka estońska OU jest rezydentem podatkowym Estonii na podstawie kryterium miejsca rejestracji?

Rezydencja podatkowa spółki OÜ

§ 6. Resident (2) A legal person is a resident if it is established pursuant to Estonian law.

Źródło:

Income Tax Act,  Ustawa o podatku dochodowym Estonia

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530012014003/consolide

Wystarczy spełnić kryterium miejsca rejestracji, aby spółka z mocy prawa estońskiego była traktowana jako rezydent podatkowy. W odróżnieniu od innych krajów takich jak Wielka Brytania – nie stosuje się tutaj testu sprawowania zarządu i kontroli nad podmiotem.

 

Czy wiecie Państwo, że nasza firma pomaga w uzyskaniu oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej od estońskiej administracji skarbowej i możemy to dla Państwa zrobić w przeciągu 7-10 dni roboczych?

 

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podstawowa stawka podatkowa wynosi 20%, ale stosowana jest wyłącznie w momencie wypłaty dywidendy lub dystrybucji zysków pod inną postacią do udziałowców – jeżeli zyski nie są poddawane konsumpcji tylko spółka przeznacza wypracowany zysk na inwestycję lub po prostu pieniądze trzymane są na koncie spółki – nastepuje odroczenie zapłaty podatku – stąd wynika stawka 0%.  Dzięki temu, że jest to odroczenie podatku , a nie stawka 0% podatku – spółka estońska nie jest spółką CFC w rozumieniu przepisów o spółkach kontrolowanych.    Warto również dodać, że w Estonii stosuje się również pod pewnymi warunkami stawkę 14% Corporation Tax dla spółek regularnie wypłacających dywidendy.    Trzeba też zwrócić uwage na pożyczki udzielane przez spółkę własnym udziałowcom.  Jeżeli pożyczki nie zostaną spłacone do 48 m-cy ,  zachodzą pewne przesłanki dot. uznania tej pożyczki za dystrybucję dochodu – np.  za dywidendę, co wiąże się z zapłata podatku CIT.

 

VAT

Spółka zarejestrowana w Estonii korzysta początkowo ze zwolnienia podmiotowego VAT do obrotu rocznego w wysokości 40,000 EUR. Po przekroczeniu tego progu musi zarejestrować się do podatku VAT, stajając się tym samym podatnikiem podatku VAT.

VAT naliczany jest od sprzedaży towarów i usług na terytorium Estonii. Stawka standardowa to 20%, a stawka obniżona to 9% i dotyczy w szczególności usług zakwaterowania oraz sprzedaży książek.

Sprzedaż towarów i usług w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (sprzedaż z Estonii do Polski) będzie miała miejsce opodatkowania w kraju nabycia tych towarów po spełnieniu wszystkich przesłanek uznania takiej transakcji za WNT/WDT.

Niektóre z usług są zwolnione przedmiotowo z VAT, np. sprzedaż udziałów, akcji, sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa, a także pozostałych usług finansowych.

 

 

Księgowość spółki estońskiej

Księgowość spółki estońśkiej jest bardzo prosta z kilku powodów.  W odróżnieniu od wielu krajów, w Estonii w odliczaniu kosztów i naliczaniu przychodów – stosuje się metodę kasową – czyli przychód uznaje się w dacie otrzymania przelewu, koszt uznaje się w dacie obciążenia rachunku. To znacznie upraszcza księgowość, gdyż do zaksięgowania operacji potrzebne są faktury oraz wyciąg bankowy.   Dzięki temu usługa księgowa jest dość tania.

Audyt księgowości jest wymagany jeśli 2 spośród 3 kryterium jest spełnione:
– Roczny obrót netto jest równy lub większy 4,000,000 EUR
– Bilans wynosi 2,000,000 EUR lub więcej
– Liczba zatrudnionych osób wynosi conajmniej 60

LUB 1 spośród tych 3 kryteriów jest spełnione:

– Roczna sprzedaż netto wynosi 12,000,000 EUR lub więcej
– Bilans wynosi 6,000,000 EUR lub więcej
– Liczba zatrudnionych wynosi co najmniej 180

Uproszczona wersja audytu obowiązuje jeśli 2 z 3 kryteriów zostanie spełnione

– roczna sprzedaż netto wynosi 1,600,00 EUR lub więcej
– Bilans 800,000 EUR lub więcej
– Liczba zatrudnionych co najmniej 24

lub jeśli 1 z 3 kryteriów jest spełnione:

– Roczna sprzedaż netto w wysokości 4,800,00 EUR lub więcej
– Bilans 2,400,000 EUR lub więcej
– Liczba zatrudnionych przynajmniej 72.

Kancelaria podatkowa w Estonii

Polska kancelaria podatkowo-prawna w Estonii.  Jeżeli potrzebujesz opinii prawnej, porady podatkowej lub chcesz zarejestrowac już spółkę i korzystać z przywilejów podatkowych Estonii,  skontaktuj się z nami.