Jak kupić spółkę estońską z VAT zdalnie?

Streszczenie artykułu

Spółkę estońską można kupić, spotykając się z nami w Tallinie u notariusza lub zdalnie za pomocą pełnomocnika. Ten artykuł skupia się na omówieniu procedury zdalnej.

Pełnomocnictwo ogólne

Żeby zakupić udziały w estońskiej spółce OU wcale nie trzeba jechać do Tallina – wystarczy skontaktować się z nami i poprosić o wzór pełnomocnictwa ogólnego (Power of Attorney), w którym będą uregulowane sprawy , w których możemy Cię reprezentować. Z pełnomocnictwa będą wynikały stosowne umocowania do zakupu, sprzedaży udziałów, a także wysłania zmian do rejestru spółek estońskich – np.  zmiana zarządu.

Zasadniczą sprawą jest określenie kraju, z którego pochodzi pełnomocnictwo – źródło pełnomocnictwa.  Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną szczególną z poświadczeniem notarialnym, a niekiedy musi być poddane legalizacji Apostille.  Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostaje w 1 z poniższych krajów, Apostille nie jest wymagane:

– Polska

– Litwa

– Łotwa

– Ukraina

– Rosja

 

Wzór pełnomocnictwa

 

POWER OF ATTORNEY

( first name and surname), citizen of ( name of state ),  personal identification code …………………, date of birth ……………….., residing at ……………………., e-mail address ……………, whose identity has been established on the basis of the passport/ID card of the foreign country.

Hereby I authorize .,………………………….., citizen of the Republic of Estonia, personal identification code ……………………………, in the following:

–         To purchase the shares of the companies registered in the Republic of Estonia on my name and in the terms according to the discretion of the representative and receive the ownership of the abovementioned share (shares);

–  To represent me in the sale of shares of the private limited companies belonging to me;

–          To represent me as the shareholder of the company at the meeting of the company (companies), sign the decisions and minutes of the meeting of the shareholders on behalf of me as the shareholder of the company.

–          To sign the articles of association of the company and the lists of the shareholders of the companies on behalf of me as the member of the management board of the companies;

–          To sign the applications on my behalf for entering the members of the management board of the companies (including authorizer) to the Commercial Registry and/or for changing the articles of association and/or location and/or address;

–          To issue an agreement and confirmation on my behalf that the authorizer has the right and will to be a member of the management board of the company(companies);

–         To submit the data on the communication means of the companies to the Commercial Registry.

The representative can carry out the transactions also with oneself or with the person whom he represents at the same time.

The power of attorney is valid for 1 year and has been issued with the right to delegate an authorization.

Ile to trwa?

Kiedy będziesz już miał znotaryzowane pełnomocnictwo, zamów ekspresowego kuriera DHL lub UPS i prześlij komplet dokumentów do Estonii.   Nasz pełnomocnik (Attorney) uda się do notariusza i będzie działał w imieniu „Kupującego” – w Twoim imieniu kupi udziały w spółce OU oraz zmieni zarząd, a następnie on lub notariusz wyśle wniosek o dokonanie zmian w publicznym rejestrze.

Kancelaria podatkowa w Estonii

Polska kancelaria podatkowo-prawna w Estonii.  Jeżeli potrzebujesz opinii prawnej, porady podatkowej lub chcesz zarejestrowac już spółkę i korzystać z przywilejów podatkowych Estonii,  skontaktuj się z nami.