Inwestowanie na GPW z poziomu spółki estońskiej

Streszczenie artykułu

Pokażemy Państwu w jaki sposób inwestować na giełdzie za pomocą spółki z o.o. zarejestrowanej w Estonii. Nie ma tutaj znaczenia czy będziecie Państwo inwestować na rynku GPW, Deutsche Borse, NYSE czy też NASDAQ. Przedstawimy tutaj know-how w jaki sposób wybrać biuro maklerskie i jak kupić z poziomu spółki akcje spółek polskich, zagranicznych jak i fundusze ETF.

Rejestracja osoby prawnej w Estonii

Do rozpoczęcia inwestycji potrzebna będzie – rzecz jasna – spółka zarejestrowana na prawie Estonii.   Do założenia spółki wystarczy jedna osoba, która równocześnie będzie 100% udziałowcem spółki oraz będzie w zarządzie.  Sytuacja ta jest o tyle korzystna, że banki i inne instytucje finansowe podchodzą bardzo liberalnie do takich struktur, gdyż w takim przypadku da się łatwo wyłonić beneficjenta rzeczywistego (ang. Beneficial Owner) takiej struktury, ponieważ osobą kontrolującą jest osoba fizyczna.

Służymy Państwu pomocą w wyborze nazwy firmy, zapewnieniu adresu rejestrowego oraz osoby „contact person”, która jest wymagana od jakiegoś czasu w Estonii – celem odbierania korespondencji urzędowej przez osobę, która zwyczajowo mieszka w Estonii.

Do takiej spółki zapewnimy Państwu oficjalny dokument potwierdzający obowiązek podatkowy na terytorium Estonii osoby prawnej – certyfikat rezydencji podatkowej .

 

Konto bankowe

Spółka musi mieć konto bankowe z kilku powodów:

 • Kapitał zakładowy w Estonii wynosi 2500 EUR i musi być wpłacony – nie od razu , lecz zależnie od umowy spółki – np. do końca roku podatkowego lub można to ominąć , stosując rozwiązanie „non-monetary contribution”
 • Transakcje gotówkowe są nietransparentne
 • Dom Maklerski nie zaakceptuje wpłaty z rachunku należącego do osoby prywatnej lub osób trzecich z powodu przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

 

Zatem proponujemy Państwu założenie konta:

 1. Konto w Estonii – czołowy bank o największej kapitalizacji : SWEDBANK  lub rodzimy LVH Pank A.S
 2. Konto w Polsce – ALIORBANK S.A lub PKO BP.
 3. Konto w Szwajcarii – na życzenie
 4. Konta pomocnicze typu PSP – Payment Service Providers – również dla działalności o podwyższonym ryzyku – high risk custommers – tyczy się to działalności związanej z blockchainem

Rejestracja numeru LEI

Kod LEI (ang. Legal Entity Identifier) jest to unikalny identyfikator osoby prawnej nadawany przez lokalne agencje kodujące (ang. LOU) akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)

Kod LEI można uzyskać na stronie https://lei.kdpw.pl/

 

Uruchamiamy konto maklerskie na platformie XTB.pl

Rekomendujemy platformę XTB.pl z uwagi na niskie ceny zakupu instrumentów finansowych i liberalną procedurę otworzenia konta maklerskiego dla spółki estońskiej .  Oto lista dokumentów, które będą potrzebne do założenia takiego konta.

1) Skan dowodu osobistego lub paszportu dla osoby fizycznej, która jest beneficjentem rzeczywistym spółki
2) Skan potwierdzenia adresu beneficjenta rzeczywistego – np. rachunek za media nie starszy niż 90 dni.
3) Wyciąg bankowy na spółkę wskazujący dane adresowe spółki, nie starszy niż 3 miesiące;
– wypełnione oświadczenie CRS i FATCA;
– wszystkie wpłaty do XTB muszą być wykonane z rachunku firmowego, w przypadku jakiekolwiek wpłaty spoza rachunku firmowego grozi to wypowiedzeniem umowy;
– oświadczenie, czym faktycznie zajmuje się spółka;
– wyrobienie kodu LEI przed zawarciem umowy z XTB
– kwestionariusz MiFID wypełniony przez dyrektora spółki
– UMOWĘ RAMOWĄ oraz wskazanie w niej beneficjentów rzeczywistych

 

Dlaczego spółka w Estonii jest dobra dla traderów?

Każdy z nas doskonale wie, że inwestując na giełdzie jako osoba fizyczna – wiąże się to z zapłatą podatku dochodowego – 19% ze źródeł kapitałowych i złożeniem PIT-39.  Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że sprzedaż akcji pod koniec roku nie jest dobra , gdyż zarobione przez nas pieniądze zostaną opodatkowane podatkiem 19% -procentowym przez co ten kapitał nie będzie kumulował się, aby dla nas pracować.   Nie każdy chce optymalizować podatki w taki sposób, że będzie kupował nowe papiery wartościowe pod koniec grudnia, gdyż popyt wtedy rośnie, ponieważ większe inwestycje dokonywane są przez insiderów oraz rozmaite TFI.

Pamiętacie IKE?

Wielu z Was posiada rachunek IKE w ramach III filara, dzięki któremu wpłaca tam jakąś kwotę pieniędzy i inwestuje w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe.   Sprzedając takie papiery nie płacimy podatku – dopiero w momencie zakończenia inwestycji – np. wypłaty zgromadzonych środków np.  przy rozwiązaniu umowy o IKE.

 

Czym spółka Estońska różni się od IKE?

A teraz kilka niezaprzeczalnych faktów:

 1.  Spółka estońska (OU) z ograniczoną odpowiedzialnością nie płaci podatku jeśli zyski nie są wypłacane do jej udziałowców ( Warunek: Brak dystrybucji zysków).  Zatem realne opodatkowanie w danym roku podatkowym:  0% podatku
 2. Spóła estońska może inwestować również w papiery wartościowe, akcje spółek dywidendowych, surowce czy też nabywać udziały w innych spółkach z o.o. i S.A na całym świecie.  Operacje z księgowego punktu widzenia traktowane są jako inwestycje.
 3. Spółka estońska może osiągać zyski zarówno ze źródeł pasywnych:   z dywidendy wypłaconej ze spółek z GPW, NYSE, NASDAQ, z rozmaitych dywidend ETF-owych , a także z nienotowanych spółek akcyjnych i nie zapłaci od tego zysku podatku nawet po zamknięciu roku podatkowego ( Warunek:  Jeśli nie zostanie podjęta uchwała o wypłacie dywidendy)
 4. Spółka estońska może osiągać zyski zarówno z aprecjacji cen akcji i nie zapłaci od tego podatku ( Warunek:  Brak dystrybucji zysków).

 

Dlatego zadam pytanie:    Którą drogą szybciej osiągnięcie wolność finansową – drogą osoby fizycznej czy osoby prawnej zarejestrowanej na terytorium Estonii.   Wybór decyzji pozostawiam każdemu z Was, a osobom, które nie umieją odpowiedzieć na to pytanie – odsyłam na stronę Bankier.pl lub GPW.pl  albo na New Connect celem zbadania ile spółek estońskich występuje w akcjonariatach poszczególnych notowanych spółek.

 

 

Kancelaria podatkowa w Estonii

Polska kancelaria podatkowo-prawna w Estonii.  Jeżeli potrzebujesz opinii prawnej, porady podatkowej lub chcesz zarejestrowac już spółkę i korzystać z przywilejów podatkowych Estonii,  skontaktuj się z nami.