Finansowanie z UE bez stawiennictwa w urzedzie!

Pozyskaj do 1000 € dotacji z UE na znak towarowy online!

 • Dotacja przysługuje firmom zarejestrowanym na terenie UE w tym Polski niezaleznie od formy prawnej

 • Firma musi posiadac rachunek bankowy

 • Brak stawiennictwa - wniosek rozpatrywanie jest w formie online

  Pobierz ofertę

  External image
  Znak towarowy

  Po co rejestracja znaku towarowego?

  Logo moze byc Twoim znakiem towarowym. Mozesz je zastrzec i uzyskac na nie ochrone na poziomie Unii Europejskiej. Ale po co?

  Korzysci rejestracji znaku towarowego
  • Masz wyłączność na używanie znaku towarowego w swojej branży

  • Znak towarowy staje się prawem majątkowym wyłącznie po zarejestrowaniu - inaczej nie możesz go wciągnąć w ewidencję księgową

  • Możesz sprzedaż znak towarowy lub udzielać licencji np. w przypadku otwierania oddziałów czy franczyzy

  • Optymalizacja podatkowa - otrzymuj opłaty licencyjne jako wspólnik na preferencyjnych zasadach

  Granty z Unii Europejskiej

  Ile kosztują nasze usługi?

  Przygotowanie wniosku w sprawie uzyskania dotacji jest bezpłatne jeśli zamierzają skorzystac Państwo z naszych usług.

  Bezpłatna konsultacja
  PLN000

  jednorazowo

  • Bezpłatne badanie zdolności rejestrowej
  • 15-minutowa konsultacja
  Zamawiam
  Rejestracja znaku towarowego
  PLN1500

  + opłaty urzędowe UE, które można obniżyć dotacją

  • Bezpłatne badanie zdolności rejestrowej
  • Konsultacja nt. właściela znaku towarowego oraz implikacji podatkowych
  • Przygotowanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego UE
  • Sprawdzenie znaków konkurencyjnych
  • Monitoring procesu rejestracji do czasu uprawomocnienia się decyzji o rejestracji
  Zamawiam
  Sporządzenie samego wniosku o dotację UE
  PLN50000

  jednorazowo / sam zarejestruje znak

  • Chcę samodzielnie zarejestrować znak w UE
  • Chcę Waszej pomocy tylko w uzyskaniu finansowania
  Zamawiam